Obecná situace v psychotronice


Proč je psychotronika v krizi

Psychotronika stagnuje, protože za posledních více jak deset let značně polevil zájem lidí vkládat do ní svou práci. S tím souvisí i to, že nejsou v psychotronice zapracovány ani poslední výdobytky vědy a psychotronika se za takové situace stává historickou záležitostí. Dalším závažným faktorem její stagnace je zpochybnění její exaktní úrovně vytvořením duchovědného pojetí psychotroniky tzv. psychotroniky s duší.

Existence psychotroniky je postavená na netriviálním předpokladu

V psychotronice neexistuje standardní přírodovědecký model

Neoprávněnost pojmu „psychotronik“

Současná situace v psychotronice

Naše psychotronika

Zdroj potíží psychotroniky

Paradigma

Psychotronika jako „škatulka"

Proč je psychotronika v krizi

Psychotronika a výzkum

Informace je forma hmoty

Psychotronika je výsadou jedinců

Psychotronika nepřeskočila „Grygarovu laťku"

(z knihy: Válek, O.: Psychotronika. Základní teoretická koncepce).