Obecná situace v psychotronice


 Zdroj potíží psychotroniky

Psychotronika jako každá vědecká disciplína překonává ve svém vývoji složitá období. Problémy, které jsou u ní zdrojem potíží, se však nenacházejí v ní samotné. Problémem je totiž její zdánlivý nesoulad se současným stavem vědy. Vědu prosazují lidé a v jejich přístupu narážíme na úskalí spojené s jejich myšlením, které je propojeno s fungujícím systémem vědy.

Nové myšlenky a především nové poznatky, které vybočují se stávajícího systému vědy a postrádají bezprostřední praktické použití, jako je tomu v psychotronice, se tak z důvodu tohoto nesouladu, jen pomalu prosazují, přičemž můžou mít zcela zásadní charakter. Jedním z důvodů daného stavuje, že nové jevy a zákonitosti nejsou při svém zrodu dány bezprostředně do kontextu se známými poznatky a není tedy zřejmá návaznost na již známé jevy a zákony, což je největší problém psychotroniky. Tyto souvislosti se mnohdy musí pracně hledat a přijetí nových jevů je pak otázkou desetiletí. S odstupem času se však stávají součástí obecného povědomí a jsou brány za naprosto přirozené a normální.

Psychotronice zatím 35 let její existence nestačilo k tomu, aby psychotronické jevy byly uznány za přirozené.

Existence psychotroniky je postavená na netriviálním předpokladu

V psychotronice neexistuje standardní přírodovědecký model

Neoprávněnost pojmu „psychotronik“

Současná situace v psychotronice

Naše psychotronika

Zdroj potíží psychotroniky

Paradigma

Psychotronika jako „škatulka"

Proč je psychotronika v krizi

Psychotronika a výzkum

Informace je forma hmoty

Psychotronika je výsadou jedinců

Psychotronika nepřeskočila „Grygarovu laťku"