Obecná situace v psychotronice


 V psychotronice neexistuje standardní přírodovědecký model

Standardní model obecně umožňuje sjednotit naše představy o přírodě na základě jejich přesně vymezených stavebních kamenů a systému interakcí mezi nimi. Dnes máme fyzikální, chemický a biologický standardní model popisu přírody.

Zodpovědně zde můžeme říci, že neexistuje žádná přírodovědecká teorie psychotroniky a zcela tedy chybí skutečný přírodovědecký popisný systém psychotronických jevů, které se vyskytují v přírodě a přírodním dění. Tedy něco, co bychom mohli označit jako standardní model.

Existence psychotroniky je postavená na netriviálním předpokladu

V psychotronice neexistuje standardní přírodovědecký model

Neoprávněnost pojmu „psychotronik“

Současná situace v psychotronice

Naše psychotronika

Zdroj potíží psychotroniky

Paradigma

Psychotronika jako „škatulka"

Proč je psychotronika v krizi

Psychotronika a výzkum

Informace je forma hmoty

Psychotronika je výsadou jedinců

Psychotronika nepřeskočila „Grygarovu laťku"

(z knihy: Válek, O.: Psychotronika. Základní teoretická koncepce).