Obecná situace v psychotronice


 Psychotronika a výzkum

Naše Sdružení výhledově plánuje zřízení Nadace pro psychotronický výzkum. Se vznikem nadace by se rozběhl i základní výzkum v psychotronice.

Základní výzkum se definuje jako oblast výzkumu, která nevede k bezprostředním aplikacím, respektive se od něho neočekává žádný přímý praktický užitek. Z historie však víme, že základní výzkum často poskytuje zcela netušené a předem neočekávané využití. I minimální výsledek, vyvrácení a nebo potvrzení hypotetických představ je dobrým výsledkem. Základní výzkum je směrován primárně na pokrok v poznání, tím jsou jeho cíle v podstatě neznámé, jen mlhavě tušené. S touto skutečností vyvstává problém nalezení podpory a sponzorů pro financování základního výzkumu v psychotronice. Kdo si může dnes dovolit financovat něco, od čeho nelze předpovídat přesný výsledek. Něco jiného je to u aplikačního výzkumu, který řeší konkrétní úkoly se stanoveným cílem. U takovéhoto výzkumu není tak složité nalézt podporu, zvláště když výzkum souvisí s výrobními programy apod.

Základní výzkum poskytuje vždy nutnou nezávislou podmínku pro každý pokrok. Nemůžeme sice spolehlivě předpovědět, jaký bude mít praktický užitek, ale zkušenost nás učí, že nic nepřijde nazmar. Chceme-li dosáhnout pokroku v poznání psychotroniky, musíme přistoupit k realizaci základního výzkumu a činíme tak v dobré víře a s nadějí, že se vložené prostředky vrátí.

Pro badatele v psychotronice jsou u nás univerzity zavřeny, což znesnadňuje práci a vede k amatérskému výzkumu. Amatérský výzkum se nám však jeví lepší, než výzkum žádný. Bohužel proklamovaná nutnost absolutní svobody ve vědeckém bádání, ke které by měly univerzity dávat prostor, aby naplnily své „poslání základního výzkumu", u nás neplatí.

Existence psychotroniky je postavená na netriviálním předpokladu

V psychotronice neexistuje standardní přírodovědecký model

Neoprávněnost pojmu „psychotronik“

Současná situace v psychotronice

Naše psychotronika

Zdroj potíží psychotroniky

Paradigma

Psychotronika jako „škatulka"

Proč je psychotronika v krizi

Psychotronika a výzkum

Informace je forma hmoty

Psychotronika je výsadou jedinců

Psychotronika nepřeskočila „Grygarovu laťku"