Obecná situace v psychotronice


 Naše psychotronika

Psychotronika je jednoznačně součástí organického celku, který člověk vytvořil proto, aby lépe pochopil přírodu a její zákonitosti. Psychotronika není ničím mimo tento celek, ale na druhé straně má v tomto celku svůj specifický pohled na svět, kterým se ostatně projevuje analogicky každá disciplína. Tento pohled přece vždy určuje místo a úlohu dané disciplíny ve vědě a v poznání přírody.

Psychotronika v tomto celku nemá sice přírodovědnou úroveň, ale nic nebrání tomu, aby ji získala. Bez vytrvalé, systematické a cílevědomé teoretické i experimentální práce to však nepůjde.

Úkolem Sdružení badatelů v psychotronice je sjednotit úsilí všech badatelů a podílet se na vytvoření takové podoby psychotroniky, kterou by se mohla prezentovat na akademické půdě.

Nutno však zdůraznit, že se nevyhneme problémům spojeným s tím, že nebude vždy možné dodržet přírodovědecká kritéria, protože psychotronika samotná přichází s novými pohledy a poznatky, které bude třeba do přírodovědy teprve přijmout.

Neřešíme „záhadologii" ani na tzv. „mystériu psychotroniky", ale snažíme se o určitou odbornou úroveň. Ve svých základech se snažíme stát na pozicích vědy. Věda má oproti pavědě tu nevýhodu, že není oprávněná dogmaticky zamítat ani to nejroztodivnější tvrzení. Zaujmout však seriózní stanovisko není vždy jednoduché, proto se budeme pohybovat v mezích tzv. zdravého skepticizmu.

Psychotronika sice není akademická věda, ale myji za vědní disciplínu považujeme.

Realitu psychotroniky budeme stavět na analogu: „Tak, jak na pozadí hmoty existuje energie a spolu tvoří základnu pro fyzikální realitu, tak na pozadí energie existuje informace a spolu tvoří základnu pro psychotronickou realitu pojímání našeho světa."

Existence psychotroniky je postavená na netriviálním předpokladu

V psychotronice neexistuje standardní přírodovědecký model

Neoprávněnost pojmu „psychotronik“

Současná situace v psychotronice

Naše psychotronika

Zdroj potíží psychotroniky

Paradigma

Psychotronika jako „škatulka"

Proč je psychotronika v krizi

Psychotronika a výzkum

Informace je forma hmoty

Psychotronika je výsadou jedinců

Psychotronika nepřeskočila „Grygarovu laťku"