Obecná situace v psychotronice


 Neoprávněnost pojmu „psychotronik“

Přírodovědcem se stává takový badatel, který nejen svůj „model" zobrazující poznatelnou skutečnost hezky vykládá a uskutečňuje podle něho třeba i předpovědi, ale jen ten, co je připraven pokorně podrobit svou teorii experimentu (praktickému pozorování).

Proto s plnou zodpovědností zatím musíme přiznat, že neexistuje žádný přírodovědec v oboru psychotroniky, tedy ani tzv. psychotronik, v ekvivalentní formě jako biolog, či fyzik, a proto i použití takovéhoto pojmu je silně zavádějící a neoprávněné.

Badatele v oboru psychotroniky tedy nelze spojovat s pojmem psychotronik a zároveň o všech lidech, kteří se prohlašují za psychotroniky, je nutno prohlásit, že s ní mají jen málo společného. Tímto se my, badatelé prosazující přírodovědecké pojetí psychotroniky, straníme všeho, co psychotroniku v posledních deseti letech značně zprofanovalo a poškodilo. V naší vlasti tak nastala podobná situace jako v sedmdesátých letech v západní Evropě, kde poté, co se podařilo parapsychologii vybudovat pozice a získat jistý respekt i na akademické půdě, nastalo období, kdy se kdekdo prohlásil za parapsychologa, aby mohl vydělávat na hlouposti obyčejných lidí různými službami založenými na „údajně zaručených" parapsychologických schopnostech a praktikách.

Existence psychotroniky je postavená na netriviálním předpokladu

V psychotronice neexistuje standardní přírodovědecký model

Neoprávněnost pojmu „psychotronik“

Současná situace v psychotronice

Naše psychotronika

Zdroj potíží psychotroniky

Paradigma

Psychotronika jako „škatulka"

Proč je psychotronika v krizi

Psychotronika a výzkum

Informace je forma hmoty

Psychotronika je výsadou jedinců

Psychotronika nepřeskočila „Grygarovu laťku"