Literatura


Knihy

Obálka Autor Název Vydání  Poznámka
Bedford, J. - Kensington, W.:  Delpassův experiment Šulc a spol., Praha 1991
Curcio, M.:  Parapsychologie od A do Z. Tal Press, Praha 1992
Kafka, B.: Nové základy experimentální psychologie. Duševědné výzkumy a objevy Červený Kostelec 1946, 9. vyd. 
Kafka, B.: Parapsychologie
Kahuda, F.: Fundamentální záření hmot Praha, 1980
Kahuda, F.: Mentální energie a její využití v praxi Praha, 1980
Kahuda, F. a kol.: Ovlivňování růstu živých organismů mentální energií Praha, 1982
Kahuda, F. - Šír, L.: Silové účinky mentální energie. Fyzikální projevy mentálně aktivované hmoty. Praha, 1982
Kol. aut. KPUFO: Příručka badatele II. Materiály ke studiu psychotroniky Plzeň, 2004
Kol. aut.:  1. a 2. sympozium o přírodní a alternativní medicíně Atoz, Vlašim, 1992
Komárek, K.:   Úvod do bioenergetických javov Osveta, Martin, SR, 2006
Nielsen, L.: Parapsychologie NAVA, Plzeň, 1996
Patrovský, V.: Biolokace, zóny a bioterapie Bollingenská věž, Brno, 1991
Patrovský, V.: Vliv energií na organismy a vodu. Samizdat, Praha 1996
Patrovský, V.: Od magie k biotronice Stanovum, Pelhřimov, 1993
Patrovský, V.: Bioterapie. Magnetoterapie. Klub jógy, Liberec, 1985
Patrovský, V.: Za hranicemi biotroniky CAD Press, Bratislava,2010 česky
Patrovský, V. -

 - Keller, J.

Encyklopedie hraničních jevů VHJ, Praha 1995
Rejdák, Z. a kol.:  Telepatie a jasnovidnost.  Svoboda, Praha, 1970
Rejdák, Z. - Drbal, K.: Perspektivy telepatie Eminent, Praha, 1995 (2. vyd.)
Rejdák, Z.: Průvodce po psychotronice Gemma 89, Praha 1991
Richet, Ch. Pojednání o metapsychice. Volvox Globator, Praha 2005
Rosinský, T.: Energoinformační systém člověka ve zdraví a v nemoci (Choroby z nenávisti) CAD Press Bratislava 2007
Rosinský, T. - Synčák, N.: Perspektivy psychotroniky.  CAD Press, Bratislava 2009
Rýzl, M. - Kysučan, L.: Tajemství věštíren a posmrtného života Arkanum, Praha 2000
Rýzl, M.: Úvod do parapsychologie Panorama, Praha 1991
Rýzl, M.: Jak se naučit ESP. Gemma 89, Praha, 1992 
  Rýzl, M.:  Parapsychologie o životě po smrti. Fontána, Olomouc 2007 
  Rýzl, M.: Trans. Fontána, Olomouc 2001
Válek, O.: Parapsychologie a nová teorie Vl. nákl., Jesenice, 1993
Válek, O.: Psychotronika, nová věda Vl. nákl., Jesenice 1992
Válek, O.: Psychotronika. Základní teoretická koncepce BEN, Praha, 2002
Válek, O.: Psychotronika 2. Nové teoretické přístupy BEN, Praha, 2007

Sponzor knihy: 

firma DIOCHI

Válek, O.: Za hranicemi fyziky a psychologie. Úvod do humanistické psychotroniky CAD Press, Bratislava, 2011

česky

Válek, O.: Prodromus scientia psychotronica Vl. nákl., Beroun 1999
Válek, O.: Širší pojetí lidské psychiky Vl. nákl., Beroun 1999
Válek, O.: Psychoenergetika, mentionová teorie Vl. nákl., Jesenice 1994
Sagmeister, V.: Základná škola psychotroniky Flash Channel, Bratislava, 1992
Toušek, M.: Jasnovidnost Four, Hradec Králové 1992

Časopisy
JČSBP/JČBP/SBP ( KPUFO) Cesty psychotroniky Samizdat (1999-2003), KPUFO (2004-2011), e-zin (od 2012)
KPUFO Záhady a zajímavosti  100 vydání, (1991-2011), e-zin (od 2012)
Regenerace s.r.o. Regenerace (1993 a n.) Jeseniova 87, Praha 3 

CZ-130 00

GEMMA 89 Gemma (1993-1996) Gemma 89 
PVS Meduňka (2004 a n.) PVS (Meduňka) PO box 142 Olšanská 9 Praha 3 CZ-130 37
ČePeS  Mandala, Mandala Nova, Psychoenergetika (1993 a n.)  ČS-VTS - Novotného lávka 5, Praha 1 CZ-116 68