Obecná situace v psychotronice


 Informace je forma hmoty

S problematikou psychotroniky vystupuje nové paradigma, které bude třeba do vědy přijmout: „ Všechny elementární částice mají korpuskulární, vlnové a informační vlastnosti."

Zjednodušeně můžeme říci, že: "Korpuskulární vlastnosti se projevují strukturální stavbou jednotlivých fází hmoty (fyzika hmotných struktur). Vlnové vlastnosti se projevují vnitřními a vnějšími fyzikálními interakcemi spojenými s energetickými projevy hmoty a existencí fyzikálních polí (fyzika interakcí). Projevy informačních vlastností ještě přesně neznáme, ale pravděpodobně se jedná o spojitost s neměnností vlastní existence a ji odpovídající interakční schopnosti (organizační faktor) v čase, která se projevuje interakcemi přesahujícími hmotný a energetický rozměr, tj. informačními interakcemi spojenými i s psychotronickými jevy a existenci hmoty živých forem (zde bychom mohli hovořit o informační fyzice)."

Psychotronika staví tedy na tom, že základní stavební elementy hmoty, jak u živé, tak neživé formy jsou stejné, na tom není nic zvláštního. Různé podoby konkrétní hmoty se však liší tím, že jeden z faktorů uvedených elementů má za daného stavu převahu, která se projevuje v celkovém stavu hmotného systému a určuje tím jeho vlastnosti.

Informace je pro psychotroniku forma hmoty, podobně jako energie, tuto formu však zatím nedovedeme popsat.

Existence psychotroniky je postavená na netriviálním předpokladu

V psychotronice neexistuje standardní přírodovědecký model

Neoprávněnost pojmu „psychotronik“

Současná situace v psychotronice

Naše psychotronika

Zdroj potíží psychotroniky

Paradigma

Psychotronika jako „škatulka"

Proč je psychotronika v krizi

Psychotronika a výzkum

Informace je forma hmoty

Psychotronika je výsadou jedinců

Psychotronika nepřeskočila „Grygarovu laťku"