Obecná situace v psychotronice


 Existence psychotroniky je postavená na netriviálním předpokladu

Svět a dění v něm jsou pochopitelné a poznatelné, to platí i pro oblast psychotroniky. S vývojem se ukazuje, že tuto poznatelnost je třeba postavit na dnes se teprve tvořící základně, která stojí na informační podstatě.

Bez tohoto předpokladu by přírodní věda - psychotronika - vzniknout nemohla.

Existence psychotroniky je postavená na netriviálním předpokladu

V psychotronice neexistuje standardní přírodovědecký model

Neoprávněnost pojmu „psychotronik“

Současná situace v psychotronice

Naše psychotronika

Zdroj potíží psychotroniky

Paradigma

Psychotronika jako „škatulka"

Proč je psychotronika v krizi

Psychotronika a výzkum

Informace je forma hmoty

Psychotronika je výsadou jedinců

Psychotronika nepřeskočila „Grygarovu laťku"

(z knihy: Válek, O.: Psychotronika. Základní teoretická koncepce).