Rejstřík pojmů 

 

Zpět na rejstřík

Ektoplazma - Termín se používá v biologii, jedná se o cytoplazmu umístěnou těsně pod povrchem buňky.

V parapsychologii se ektoplazmou nazývá záhadná substance, viditelný výron jakési bělavé hmoty z těla média při spiritistických seancích. V určité vzdálenosti od těla nabývá podobu; vytváří končetiny, obličeje (viz materializace) a dokonce celé osoby, čili přízraky. 

Tato hmota při silném osvětlení rychle mizí a o její podstatě není nic známo. Je to snad forma astrálního těla, či snad jakýsi náznak přeměny energie a hmoty dle známé rovnice E = m.c2.

Mezi pracemi sepsanými na základě studia parapsychologie jsou i podrobné popisy případů, kdy se médiu podařilo cíleně vyloučit ektoplazmu; je nutné poznamenat, že může vzniknout buď spontánně (pak to jsou přízraky), nebojí lze vytvořit uměle - experimentálně. Některé osoby po dobu, kdy jsou pohrouženy do hypnotického spánku vyvolaného pohyby rukou magnetizéra, skutečně vysílají viditelné efekty, které by se v konkrétní podobě daly nazvat substancí. Jenže jí nejsou. Jedná se o pouhé zdání, mlhovinu, jakési výpary, čili ektoplazmu. „Od těla média," napsal dr. Geley, když hovořil o ektoplazmě, „se odloučí zprvu beztvará nebo mnohotvará substance a vytváří rozmanité podoby, povětšinou celých orgánů."

Znamená to, že zmíněná substance bere na sebe obvykle tvar části lidského těla - rukou a obličeje, nebo také zdánlivě celých lidských bytostí - přízraků.

Ektoplazma  je povětšinou bílá či dokonce světélkující, někdy se může pohybovat a jednat, což byl případ ektoplazmy, vylučované věhlasným médiem D. D. Homem, v jehož přítomnosti se zjevovaly ruce, které se dotýkaly přítomných a hladily je.

William Crookes,(viz) Cooková, Kingová) (viz), který s uvedeným médiem prováděl pokusy, je viděl vznikat za plného světla, i když obvykle se tyto jevy dějí v přítmí. Zmíněné ruce se sice hýbaly, avšak nepodařilo se, aby něco napsaly; kromě končetiny Napoleona, co se zjevila v přítomnosti Napoleona III. a císařovny Evženie; jeho ruka se totiž podepsala na list papíru.

Podle dr. Geleye (viz) by tyto produkty měly být primitivní živou hmotou, jakýsi prazáklad světa.

Předpokládalo se, že ektoplazma je na jedinci, z něhož vzešla, závislá. Ukazuje se, zeje součástí jeho substance a může se s ním okamžitě spojit, je-li pokus narušen. Toto je experimentální forma ektoplazmy. Jedinou formou ektoplazmy je přízrak v podobě lidské bytosti. Zrodí-li se z jiné živé bytosti, například při rozdvojení – bilokaci (viz), liší se od svého původce pouze tím, že je nehmatatelný, prochází zdmi, nábytkem i jinými překážkami, jako by byly velice porézní a on sám příliš fluidní. Prochází prý pevným tělesem, aniž by se zdeformoval. Přízrak tedy není nutně obrazem mrtvého, může být i výsledkem rozdvojení uspané živé osoby.

Pokusy s vytvořením ektoplazmy se prováděly ve 20. a 30. letech 20. století v Mezinárodním ústavu pro metapsychiku. Podařilo se uskutečnit tvarování ektoplazmy a při této příležitosti bylo konstatováno, že vzniklé ruce byly menší, asi o velikosti dětské ručky, avšak tvarem a „čarami na dlani" připomínaly ruku dospělého člověka.

Je podivné, že dnes už se podobné pokusy neopakují. Podle na Roberta Toqueta jsou důvody různé; nepochybně vše závisí na malém počtu organizátorů uvedených seancí jen zřídka provozovaných pro zábavu, spíše jde o studium. Připusťme však, že pokud se někde provádějí, nejsou asi zveřejňovány, tudíž se o nich neví.

Fotografie ektoplazmy jsou však evidentní podvody, pocházející z počátků fotografické techniky.