Rejstřík pojmů 

Materializace

Zpět na rejstřík

- (zhmotnění) - náhlé objevení se předmětů na místech, kde prokazatelně nebyly, mnohdy přímo před očima svědků. Děje se tak např. při případech poltergeistu (viz), v tzv. strašidelných domech (viz), nebo při spiritistických seancích (viz spiritismus) za pomoci tzv. aportu (viz), nebo při výronu tzv. ektoplasmy (viz). 

Možná druh teleportace (viz), při které se předměty z jednoho místa dematerializují a na jiném místě materializují