Rejstřík pojmů 

Médium 

Zpět na rejstřík

 - znamená prostředník, nebo prostředí. V druhém případě např. vodní medium, sdělovací media apod.

Mediální vlastnosti u media ve smyslu spiritismu (viz) se projevují upadnutím do tranzu nebo polospánku, v němž údajně může navazovat styk se zemřelými či duchy (viz). 

Medium bylo schopno číst dopisy v obálce, předvídat události, vyvolávat světelné jevy, pohybovat bezdotykově předměty ( telekinese - viz), vytvářet rovněž bez dotyku zvuk na trubku či harmoniku apod. Kromě toho při těchto jevech bylo pozorováno ochlazování okolí a to až o 6 °C. Z nejznámějších medií lze jmenovat E. Paladinovou, p. Piperovou, p. Silbertovou, p. Štěpánka, Kludského aj.