Rejstřík pojmů 

Cooková 

Zpět na rejstřík

- COOKOVÁ (Florence)

Uvedené jméno je třeba ztotožnit se jménem Katie Kingová (viz níže), nádherný přízrak se totiž zjevoval na seancích, při nichž byla médiem Florence Cooková. Na konci XIX. století byly v módě pokusy, při nichž médium vyvolalo různé nehmotné přízraky, někdy však i hmatatelná stvoření, zrozená z ničeho a opět mizející po skončení seance. Těmito prazvláštními projevy se zabývaly i velmi vážené osobnosti. Obdobného pokusu se Florence Cooková zúčastnila poprvé ve svých 16 letech a ihned rozpoznala svou životní šanci vyniknout a snad i zbohatnout. 

Zúčastnila se i seancí, na nichž média - pánové Herně a Williams - dosahovali velmi pozoruhodných výsledků se materializací (zhmotnění) (viz). Florence Cooková si nechala jasně vysvětlit podstatu a po několika pokusech i ona dosáhla dobrých výsledků, především pak v rodině, která její úsilí se zájmem sledovala a podporovala. Měla v úmyslu pracovat jako médium za peníze, avšak Charles Blackburn, jeden boháč z Manchesteru, jí zajistil měsíční apanáž, aby se nemusela vyčerpávat a mohla se plně věnovat pokusům. Jednoduše řečeno, nadšenci podnikali vše možné i nemožné, jen aby svým seancím zajistili regulérnost.

Katie Kingová 

Při pokusu zavřeli Florence do skříně a do dvířek vyřezali dva otvory, aby děvče nemohlo podvádět. Na kolena jí položili provaz a když skříň po chvíli otevřeli, slečna Cooková byla přivázaná provazem k židli, což prohlásili za dílo duchů. Po utažení uzlů skříň opět zavřeli. Do jednoho okénka nasměrovali rozsvícenou lampičku, zatímco místnost se zatemnila. Za okamžik se v otvoru objevila bledá tvář, která o sobě tvrdila, zeje Katie Kingová. Po několika zjeveních si však Katie přála, aby zařízení bylo upraveno a ona se mohla ukázat „ve stoje". Stalo se tak a dvířka skříně byla nahrazena těžkým závěsem. Florence Cooková vstoupila do skříně v černém. Po delší době bylo vidět, jak se ve skulině závěsu objevila krásná mladá žena, oděná do bílého. Byla to Katie Kingová.

Po několika seancích opustila Katie svůj úkryt ve skříni a přišla mezi přihlížející. Osmělila se natolik, že se uvolila jednoho z přítomných políbit. Byl jím William Volckman, který hrál důležitou roli v anketě o Moderním spiritismu, uspořádané Londýnskou dialektickou společností. Volckman pozorně sledoval pokus a dospěl k závěru, že Katie a Florence jsou jedna a tatáž osoba. Když se Katie zjevila, vrhl se k ní a zadržel ji pevným stiskem ruky. Vůbec se nerozplynula. Kdosi však zhasl světlo a Katie se podařilo uniknout. Když opět rozsvítili, nalezli přítomní slečnu Cookovou svázanou na své židli, žena byla při podvodu přistižena několikrát.

Pokusy s Katie Kingovou byly tedy nepříliš vydařenou fraškou.