Rejstřík pojmů 

Bilokace

Zpět na rejstřík

 - jev, kdy osoba je viděna současně na dvou vzdálených místech, přičemž dvojník je astrálního, tj. duchovního typu a bývá viděn i více osobami. 

Bilokaci údajně ovládali Don Bosco, Padre Pio, aj. Cílenou bilokaci údajně ovládali šamani, je proto známo z mýtů i folklóru mnoha národů, např. u Laponců se takové vyslání astrálního těla dociluje pomocí výparů z omamných bylin a takový dvojník se nazývá Etáinen. U obyčejných lidí jde o spontánní jevy způsobené buď patologickým stavem nebo silnou emocí. Problémem je zjistit, zda jedinec prostřednictvím myšlenky skutečně cestoval, nebo to pouze o sobě tvrdí.

Jev bilokace se též někdy nazývá fluidickým zdvojením, bikorporcitou, exteriorizací astrálního těla, projekcí astrálního těla, opuštěním těla, mimotělním experimentem (viz OOBE), atd.

K jevu dochází za zvláštních okolností, hlavně ve stavu duševní ochablosti, jako např. ve spánku, hypnóze, při ztrátě vědomí, v narkóze. Od bilokace, kdy se vědomí převtělí a fyzické tělo zůstane do­časně bezduché, musíme odlišit autoscopie (viz), při níž vědomí tělo neopouští.

Existuje několik hypotéz vysvětlující bilokaci:

1. Jedná se o halucinace; jedinec má dojem, že se rozdvojuje. Vylučuje se to tvrzením, že zdvojení je zcela reálný a ryze vnitřní pocit.

2. Jedinec má několik osobností (jev zdvojení osobnosti), v daném případě to však není počitek zdvojení fyzického.

3. Snový jev: dojem zdvojení údajně náleží ke stejným jevům jako je sen. Zamítá se s tím, že bilokaci je přiznávána naprostá logika, kdežto snový jev vždy obsahuje odchylku jemu vlastní. Bilokace zanechává v subjektu velmi jasný pocit rozdílu mezi tělem a duchem.

Na základě různých pokusů lze konstatovat, že na vznik bilokace příznivě působí požití některých preparátů a drog (viz). Jde o to, jak dospět k hlubokému rozpolcení mysli. Tělo jedince zůstane a ti, kteří pokus kontrolují, ho vidí jako neživé. Podstata spočívá ve zjištění, proč a jak mohou osoby při bilokaci skutečně vidět jedince v bezvědomí jako živého a při vědomí. Stává se např. tehdy, když jiná osoba cítí, že dotyčnému hrozí nebezpečí a on sám to potvrdí.

Jev bilokace se týká pouze ducha, fyzické tělo zůstává nedotčeno. Duch (viz) však může kontaktovat i vzdálené osoby a vidět je; může s nimi dokonce mluvit, může se jim zjevit ve své jakoby hmotné podobě, při doteku je však nehmatatelný.

Bilokace má určitou vazbu na telepatii (viz), neboť často s sebou přináší možnost komunikovat na dálku.

Pokusy s bilokaci se musí provádět velmi citlivě, jedinec nesmí být po dobu své „nepřítomnosti" probuzen, jelikož by to mohlo zabránit návratu ducha do jeho těla a tím následně vyvolat poškození mozku.