Rejstřík pojmů 

Crookes

Zpět na rejstřík

Crookes - sir Wiliam (1832 -1919), anglický fyzik a chemik.

Bylo mu teprve 19 let, když se stal na Královské koleji pro chemii asistentem profesora Hoffmanna. O rok později byl suplujícím profesorem; ve 22 letech řídil Oxfordskou meteorologickou observatoř a působil jako profesor chemie v Chesteru. Velmi záhy se stal členem Královské společnosti v Londýně (Londýnská akademie věd). Své pozoruhodné výzkumy prováděl v oblasti astronomie a spektroskopie a stal se i členem-korespondentem Pařížské akademie věd.

 Roku 1861 objevil nový prvek - thalium. Prokázal, že proud částeček, které byly později nazvány elektrony (Stoney) a které jsou emitovány katodou v trubici, z níž byl vyčerpán vzduch, mají hmotnou podstatu.

Zároveň se však zajímal o bádání, které tehdy bylo módní záležitostí, a to o výzkum mediumity, čili schopnosti být médiem. Zdaleka se těmto úkazům nevysmíval, naopak je sledoval vážně a s vědec­kou precizností.

Své experimenty prováděl především na Kate Foxové a Davidu-Dunglasovi Homovi (viz). Zahájil vědecké údobí parapsychologie a ke svým pokusům a pozorováním přistupoval se stejnou vážností jako k fyzice.

Situace se zkomplikovala díky pokusům s Florence Cookovou (viz), jíž Davide-Dunglas Home považoval za „taškářku". Vědec, který dal světu tak závažné a důležité práce, se děvčetem nechal očividně oklamat a ve zjevení, zvané Katie Kingová, skálopevně věřil.

Crookes zveřejnil zápisy z pokusů, kterých se zúčastnil: Experimental investigations on psychic force (byla v Londýně vydána roku 1871) a kompletnější dílo Researches on thephenomens of spiritualism, což lze do češtiny přeložit jako Výzkum jevů v oblasti spiritualismu. Termínem „spiritualismus" vlastně rozuměl parapsychologii.

Uvedená kniha budí ve čtenáři dojem, že Crookes se změnil v obyčejného obdivovatele seancí, které měla plně ve svých rukou Katie Kingová. Tehdejší vědci se domnívali, že Crookes konečně odhalí spiritistické podvody, ale když naopak tyto jevy protokolárně potvrdil, byl označen za šílence a dokonce se tvrdilo, že si doma vydržoval milenku, která byla onou Katií Kingovou.