Rejstřík pojmů 

Spiritismus 

Zpět na rejstřík

 - zrodil se v polovině 19. století v rodině pana Foxe v Hydesville, kde se začalo ozývat klepání neznámého původu. Jeho dvě dcery Lou a Kate předpokládajíce, že jde o nějakého ducha (viz), dotazovaly se na různé věci a odpovědí jim bylo klepání systémem ano - ne. Když se rodina přestěhovala do Rochersteru, klepání pokračovalo i tam.

Od té doby se tento způsob komunikace s domnělými duchy na seancích (viz) rozšířil nejen po Americe, ale pronikl i do Evropy. Do Čech se dostal v 80. letech 19. století, kde se provozoval hlavně v Podkrkonoší. Zmiňuje se o tom také Antal Stašek (otec Ivana Olbrachta) v románu Blouznivci našich hor. Dnes je známo, že klepání a různé záhadné zvuky i pohyb předmětů ( telekinese - viz) je způsoben nevědomě živými osobami ve stavu stresu, po úrazu hlavy nebo v době dospívání. Nicméně existují nevysvětlitelné výjimky, které naznačují, že se demonstruje informace v místě, kde se stala nějaká vražda apod.