Rejstřík pojmů 

Geley

Zpět na rejstřík

Dr. Gustave Geley se narodil roku 1865, zemřel v roce 1924 a studoval na lyonské lékařské fakultě. Až do roku 1918 vykonával lékařskou praxi v Annecy. Už tehdy pracoval na jedné parapsychologické studii. Roku 1897 publikoval Pokus o obecný pohled na spiritismus (viz) a o jeho syntetický výklad. V letech 1916-1918 pravidelně prováděl pracovní experimenty s médiem Evou C. Na naléhání profesora Richeta (viz) vedl MEZINÁRODNÍ ÚSTAV PRO METAPSYCHIKU (viz), který byl právě založen M. Jeanem Meyerem a začal sloužit veřejnosti 23. dubna 1919.

Dr. Geley se nespokojil s teorií, organizoval seriózní experimenty s tehdejšími nejproslulejšími médii. Při různých pokusech odhalil formování ektoplasmy (viz). Z Polska povolal Francka Kluského, který se jako médium proslavil právě zhmotňováním, a provedl s ním několik výjimečných pokusů. V letech 1922 a 1923 následovaly další experimenty s médiem, jménem Guzik, studoval i další médium, Itala Erto. Dr. Geley však zjistil, že podvádí, což u médií nebyla vůbec záležitost ojedinělá.

G. Geley se nezabýval pouze mediumnitou. Přitahovala ho také kryptestezie a jasnovidectví, zajímal se jednoduše o všechny oblasti parapsychologie. Předpovídal, že v bytosti i ve vesmíru existuje jakýsi základní dynamopsychismus, který přechází z nevědomí do vědomí. Tyto úvahy se řadí ke koncepcím hindského náboženství a k doktrínám Pythagora, Platóna, Spinozy a Novalise.

Původně chtěl po jednom kongresu ve Varšavě použít pravidelné linky, avšak letecký personál se obával otisků odhmotněných z různých seancí v polštáři, který hodlal vzít s sebou na palubu. Proto si najal soukromé letadlo, leč stroj se v okolí Varšavy zřítil a dr. Geley zahynul.

Za svého života publikoval četné práce na téma parapsychologie. Např. Podvědomá bytost (1989), Idealistický monismus zpalingenesie (1917), Supranormální fyziologie a ideoplastické jevy (1918), Od nevědomí k vědomí (1919), Ektoplazma a jasnozřivost (1924).