Heslo "psychotronika"


Přehled psychotroniky obor, předmět, objekt zkoumání, přístupy, organizace hmoty, formy informace
Psychotronické jevy členění, fenomény
Praktická psychotronika metody mentálního dotazu, záměrné telepatie
Teoretická psychotronika organizační princip živé hmoty, tři úrovně komunikace, tři vývojové stupně vědomí, širší pojetí lidské psychiky 
Vznik psychotroniky historická učení předcházející psychotroniku, prvotní snahy o vědecký přístup, nové samostatné obory
Psychotronika v ČR čtyři desetiletí v psychotronice u nás
Informační fyzika  
Výběr literatury - pro základní orientaci

Heslo psychotronika. Napsal: Oldřich VÁLEK, Vydalo: Pracoviště psychotroniky firmy Starmans Electronics s.r.o., Praha 2007