Heslo "psychotroniky"Výběr literatury pro základní orientaci v problematice psychotroniky:

1. Mikuška, V.: Věda metapsychická a její nynější stav. Sfinx, Praha 1922
2. Kuchyňka, K.: Záhady lidské duše, nástin metapsychologie. E. Weinfurter, Praha 1947
3. Kefer, J.: Syntetická magie. Universalia, Praha 1939, (Trigon, Praha 1991)
4. Kafka, B.: Nové základy experimentální psychologie. Vl. nákl., Červený Kostelec 1949, (Road, Praha 1991)
5. Drbal, K. – Rejdák, Z.: Perspektivy telepatie. Melantrich, Praha 1970, (Eminent, Praha 1995)
6. Drbal, K. – Rejdák, Z.: Telepatie a jasnovidnost. Svoboda, Praha 1970, (Eminent, Praha 1995)
7. Wolf, J.: Acta ethnologica. Sborník prací katedry etnografie a folkloristiky FF UK Praha, 1971, (Člověk ve světě magie. Unitaria, Praha 1992)
8. Kahuda, F.: Fundamentální záření hmot. Závěrečná výzkumná zpráva. ČVUT, Praha, září 1980
9. Kahuda, F.: Silové účinky mentální energie, fyzikální projevy mentálně aktivované hmoty. (Průběžné výzkumné zprávy). VŠCHT, Praha, říjen 1982
10. Rejdák, Z.: Průvodce po psychotronice. Gemma, Praha 1991
11. Rýzl, M.: Úvod do parapsychologie. Panorama, Praha 1991
12. Jahn, R.G.: Persistenční paradox parapsychologických jevů. Štarman, Praha 1991
13. Patrovský, V.: Od magie k biotronice, Pelhřimov 1993
14. Kašpar, E.: Populárně vědecky o proutkařství. JČMF, Praha 1994
15. Kol. aut. Sísyfos: Věda kontra iracionalita. Sborník přednášek. Academia, Praha, 1998
16. Válek, O.: Psychotronika - základní teoretická koncepce. BEN, technická literatura, Praha 2002
17. Stonier, T.: Informace a vnitřní struktura vesmíru. BEN, tech. lit., Praha 2002
18. Válek O.: Psychotronika 2 - nové teoretické přístupy. BEN, tech. lit., Praha 2007


Heslo psychotronika. Napsal: Oldřich VÁLEK, Vydalo: Pracoviště psychotroniky firmy Starmans Electronics s.r.o., Praha 2007