Heslo "psychotroniky"


Informační fyzika

Psychotronika řeší vztah hmoty, energie a vědomí, které je informačním procesem nesoucím schopnost organizace živé hmoty. Elementární rovinou tohoto vztahu je vztah hmota, energie a informace, kterou řeší informační fyzika. Informace je v ní chápána jako reálná a základní složka ve struktuře hmotných systémů.

Informace dosud nebyla vyjádřená jako fyzikální veličina, přesto můžeme hovořit o vzniku informační fyziky jako o novém přístupu k poznání mechanismu fungování světa. Zatímco klasická fyzika byla formována s důrazem na pojmy síla a práce, kvantová fyzika na energii a hybnost, měla by informační fyzika vycházet z pojmu informace a potenciál. Předpokládá se převoditelnost informace na hmotu a energii.

Tři základní postuláty informační fyziky:

1. „při zachování informace (I) je hmota převoditelná na energii a opačně"
2. „při zachování hmoty (H) je informace převoditelná na energii a opačně"
3. „při zachování energie (E)je hmota převoditelná na informaci a opačně"


Heslo psychotronika. Napsal: Oldřich VÁLEK, Vydalo: Pracoviště psychotroniky firmy Starmans Electronics s.r.o., Praha 2007