Rejstřík pojmů 

OBE (OOBE)

Zpět na rejstřík

- zkratka z out of body experience, zkušenost mimo tělo. Je to tzv. astrální cesta, opuštění vědomí těla a jeho cestování i na velké vzdálenosti. Subjekt, když upadne do tohoto stavu, vidí nejprve sám sebe ležet na lůžku, pak prochází zdí, oknem, vznáší se nad ulicí, nad krajinou. Potkává lidi, kteří jsou též ve stavu OOBE a s nimiž může komunikovat, vidí ale lidi reálné, s nimiž komunikovat nemůže. Současný svět se mu prolíná se světem minulým, vidí např. kočáry tažené koňmi i tramvaje, lidi oděné do starých krojů atd. Na pouhé přání může letět kamkoliv, návrat do těla bývá někdy bolestný.

Nejde o živý sen ani o normální sen, který je většinou nesmyslný, ale OBE má svoji logiku a podobá se spíše jasnovidnosti (viz). Zážitky lze druhý den kontrolovat, například ověřit si telefonem, co dělal známý v určitou dobu, kdy jej subjekt spatřil. Do stavu OBE lze upadnout po požití drog (viz) narkotik, par toluenu, také v hypnotickém spánku (viz hypnóza). Zdaleka ne každý je toho schopen, pokusy mohou být i nebezpečné.  

- viz bilokace