Rejstřík pojmů 

Autoscopie

Zpět na rejstřík

 - úkaz, kdy vidíme sami sebe, aniž bychom se dívali do zrcadla, tedy v duchu. Obvykle jde o patologický jev halucinačního typu.

Setkáváme se však i se zvláštními případy, kdy se jedinec vidí, jako by se jednalo o jinou osobu; povídá se, že se tak děje v době nemoci, v okamžiku smrti nebo tehdy, když se jedinec domnívá, že umírá. Je to zároveň počínající bilokace. (viz)