Rejstřík pojmů 

Teleportace

Zpět na rejstřík

- přenos předmětů (viz aport), při které se předměty z jednoho místa dematerializují a na jiném místě materializují (viz).