Rejstřík pojmů 

Drogy

Zpět na rejstřík

- organické sloučeniny obsahující dusík, které výrazně ovlivňují psychický a často i fyzický stav. Zprvu způsobují pocit uvolnění a radosti nebo úlevy, odvahy a posilnění, později se může dostavit omámení až spánek, provázený obvykle divokými sny. Mezi slabé povzbuzující drogy patří káva, čaj, cigarety (kde účinnými látkami jsou kofein, thein a nikotin), dále alkoholické nápoje. Středně silné drogy jsou marihuana a opium, mezi silné a nebezpečné patří heroin, kokain, LSD aj.

Nebezpečnost drog spočívá zejména v neodolatelném návyku a závislosti, což je známo i u kuřáků a z častého pití kávy. U silnějších drog se vyvine tak silná závislost, že uživatel pro jejich získání spáchá až zločin až nakonec sám je se zdravím vyřazen. Drogy získané z různých bylin a kořenů a připravené v podobě odvarů, mastí nebo i dýmu používali kmenoví kouzelníci a věštkyně, aby se uvedli do stavu, kdy nabyli jasnovidných vlastností. (viz telegnose). Lety čarodějnic na sabat a obcování se satanem byly fikcí a halucinací způsobenou drogami. To dokázali již v 16. století mnozí rozumnější inkvizitoři a soudci. Rozbory mastí ukázaly, že obsahují výtažek z mandragory, blínu, bolehlavu, rulíku, durmanu (viz) aj.