Rejstřík pojmů 

Duch 

Zpět na rejstřík

 Duch je netělesnou substancí bytostí na rozdíl od její substance tělesné. Použití slova „duch" je natolik rozšířené, že má několik významů. V obecnějším pojetí je duch lidské bytosti intelektuálním protikladem k její tělesné schránce, která je hmotou. Může označovat i netělesnou - nehmotnou bytost. Duch může existovat, aniž by byl uzavřen ve fyzickém těle. „Duchem" se rovněž nazývá bytost, o které se lidé domnívají, že žije na onom světě. Slovo má spoustu dalších významů, ty se však netýkají parapsychologie (viz).

Spiritismus (viz) bere v úvahu tělo, čili materiální část jedince, a ducha, který je složkou abstraktní, neviditelnou, o jejíž exi­stenci se však ví. Přestane-li tělo žít, podle spiritismu, duch přetrvává a vymaní se. Detaily uvedeného oddělení ducha od těla se různí podle náboženství a filozofických směrů.

Duchové

Existuje rovněž podoba v čísle množném: podle spiritistických názorů jsou to příznaky nehmotného života, které již snad žily v těle z masa a kostí, nebo naopak ty, kterým se dosud vtělení nepodařilo a existují nadále v těsné blízkosti materiálního světa a litují, že je pro ně nepřístupný. Duchové nám jsou často nablízku a chtějí-li upoutat naši pozornost, projevují se nečekanými zvuky nebo přemísťováním předmětů.

Poněkud jiný smysl má výraz, označující všechny odhmotněné a jiné netělesné bytosti, které svými projevy obvykle znesnadňují každodenní běh událostí živých. Oživují strašidelné domy (viz), provázejí živé bytosti, pomáhají jim a chrání. Obvykle se označují názvem POLTERGEIST (viz) a jsou vnímáni lidmi na určitých místech, kde se dějí různé anomální jevy. Komunikovat s duchy lze prostřednictvím MÉDIÍ (viz) za pomoci channelingu (viz).