Rejstřík pojmů 

jasnovidnost

Zpět na rejstřík

- (angl. clairvoyance, něm. Hellsehen). Schopnost poznávat věci a události minulé (retrokognice, dříve psychometrie), přítomné nebo i budoucí (prekognice) - viz telegnose

K jasnovidnosti napomáhají některé praktiky, jako drogy, meditace, pohled do skleněné koule nebo do zrcadla, kdy se patrně navozuje rytmus alfa a útlum příznivý pro jasnovidnost. 

Podle některých hypotéz jasnovidec čerpá informace z  informačního pole (viz). 

viz biotelegnose