Rejstřík pojmů 

Hypnóza

Zpět na rejstřík

- vyvinula se z tzv. Mesmerova (viz) životního magnetismu (viz).

Studoval ji anglický lékař Braid, který jí dal jméno a r. 1843 o ní vydal knihu. Dle novějších názorů má hypnóza několik stupňů, lišících se hloubkou. První stadium lehké hypnózy lze navodit mírnou hudbou a rytmem kolem 10 Hz. Při zavřených očích je tento stav vhodný k rychlému učení (hlas z magnetofonu), další stupně hypnózy byly určeny dříve hlavně k pobavení obecenstva, kdy se někomu vsugerovalo, že je třeba kohout a má zakokrhat, ale použita i k vážným účelům jako k odvykání kouření a pití nebo ke znecitlivění před operací, trháním zubu apod. Existuje posthypnotická sugesce (viz), kdy osobě v hypnotickém stavu se dá příkaz k provedení určitého úkonu po jisté době po probuzení, což bezděky provede. Tvrdí se též, že hypnotizovaná osoba neprovede příkazy, které jsou v rozporu se slušností, zákony ap. např. se svléknout, někoho udeřit apod. Asi 25 % populace se dovede sugesci a tedy i hypnóze bránit. V hluboké hypnóze se stává subjekt často jasnovidným a vidí i skrze osoby. Sugesci a hypnóze (viz) podléhají mnohem snáze děti a ženy.