Rejstřík pojmů 

Home

Zpět na rejstřík

 - Home, D.D. (1833 -1886) - známé médium (viz), s nímž pracoval W. Crookes (viz). V roce 1868 levitoval (viz) před zraky lorda Adare a pana Lindsaye, vyletěl ve vodorovné poloze oknem a vletěl do okna o patro výše. Bral do rukou bez popálení žhavé uhlí atd. tato schopnost se mohla přenést i na blízkou osobu. Jevil psychokinetické (viz) vlastnosti. Jeho otec byl jasnovidec (viz). 

viz - biokinese, jasnovidnost