Rejstřík pojmů 

Dimenze

Zpět na rejstřík

- rozměr, většinou nesprávně chápaný doslova, jako jakási nadstavba prostoru. Jestliže si pod symbolem X3 představíme krychli, potom nevíme, co by mělo znamenat X4. Rozměrem nazýváme každé další upřesnění vektorové veličiny. 

Okultisté se domnívali, že tzv. spiritistické jevy, (viz spiritismus) zejména materializace a dematerializace, probíhají ve čtvrtém a vyšším rozměru. Roku 1671 přišel More s tím, že čtvrtý rozměr je říše duchů (viz duch) . Myšlenky se ujal německý astronom Zóllner a provedl několik pokusů s médiem Sladem, které ukázaly možnost průniku pevnou hmotou. Poznatky uveřejnil v knize Die transcendentale Physik.