Vznik psychotroniky


Vznik psychotroniky

O vzniku psychotroniky v současnosti panují značné dohady. Je to způsobeno tím, že historické období socializmu a ideologie komunizmu pominula. A současně pominula i historická nutnost odlišnosti psychotroniky od parapsychologie, která byla svého času základním proklamovaným heslem při zrodu psychotroniky jako určité bioniky člověka. Buržoazní pavěda „parapsychologie" byla brána v socialistickém bloku jako výplod imperialistického myšlení, které je v rozporu s komunistickým myšlením a z toho důvodu se v bývalém socialistickém táboře nemohla nikdy uchytit.

Na problém vzniku psychotroniky se podíváme z pohledu několika badatelů podle jejich publikovaných prací.  

- podle O. Válka, z knihy „Psychotronika, nová věda" (1992)   - podle M. Nakonečného, z knihy „Lexikon hermetizmu" (1993)   - podle M. Rýzla, z knihy „Úvod do parapsychologie" (1991)
- podle O. Válka: "Zrození psychotroniky" (2007) - podle K. Drbala, Z. Rejdáka, z knihy „Perspektivy telepatie" (1970) - podle Z. Rejdáka, z knihy „Průvodce po psychotronice" (1991)
Závěr