Struktura psychotroniky


Komplexní přehled psychotronických jevů podle přenosu (1) energie KPUFO 
Komplexní přehled psychotronických jevů podle přenosu (2) informace KPUFO
Transpersonální zážitky Grof, S.
Klasifikace psychotronických jevů Válek, O.