Transperspersonální zážitky


A. Prožitková extenze vědomí v rámci konvenční reality

1. Překročení hranic prostoru

a) Zážitek duální jednoty

 

b) Ztotožnění s jinými osobami

 

c) Skupinové ztotožnění a skupinové vědomí

 

d) Ztotožnění se zvířaty

 

e) Ztotožnění s rostlinami a botanickými procesy

 

f) Jednota se životem a veškerým tvorstvem

 

g) Zážitek neživé hmoty a anorganických procesů

 

h) Planetární vědomí

 

i) Mimozemské zážitky

 

j) Ztotožnění s celým hmotným vesmírem

 

k) Mimosmyslové vnímání překračující hranice prostoru

 

2. Překročení hranic lineárního času

a) Embryonální a fetální zážitky

 

b) Zážitky ze života předků

 

c) Rasové a kolektivní zážitky

 

d) Zážitky minulých inkarnací

 

e) Fylogenetické zážitky

 

f) Zážitky planetární evoluce

 

g) Kosmogonické zážitky

 

h) Mimosmyslové vnímání překračující hranice času

 

3. Fyzická introverze a zúžení vědomí

   

B. Prožitkové přesažení hranic konvenční reality a časoprostoru

1. Spiritistické a médijní zážitky  

 
2. Energetické jevy související s jemnohmotným tělem  

 
3. Zážitky zvířecích duchů  

 
4. Setkání s duchovními vůdci a s nadlidskými bytostmi  

 
5. Návštěvy jiných světů a setkání s jejich obyvateli      
6. Zážitky mytologických a pohádkových scén      
7. Zážitky specifických a zlých božstev      
8. Zážitky univerzálních archetypů      
9. Intuitivní chápání univerzálních symbolů      
10. Tvůrčí inspirace a prométheovský impuls      
11. Zážitek Stvořitele a náhledy do tvůrčího procesu kosm    
12. Zážitky kosmického vědomí      
13. Suprakosmické a Metakosmické prázdno      

C. Transpersonální zážitky psychoidní povahy

1. Synchronistická spojení mezi vědomím a hmotou

   

2. Spontánní psychoidní jevy

a) Mimořádné fyzické výkony

 

b) Spiritistické jevy a fyzikální mediálnost

 

c) Opakovaná spontánní psychokinese (poltergeist)

 

d) Neidentifikované létající objekty (UFO)

 

3. Záměrná psychokinese

a) Obřadní magie 

 

b) Duchovní léčení a čarodějná kletba (hexing)

 

c) Nadpřirozené schopnosti (siddhi)

 

d) Laboratorní psychokinese

 
 

Uvedená klasifikace správně předpokládá, že se tyto zážitky ne vždy vyskytují v čisté formě, ale v kombinaci s dalšími.

 Podle:

Grof, S.: Dobrodružství sebeobjevování. Gemma 89, Praha, 1992, s. 46 - 47, /257/ s.)