Klasifikace psychotronických jevů 

podle distanční interakce


1. DI v lidském organismu

1.1. vědomé regulace procesů v lidském organismu

1.1.1. regulace fyziologických funkcí (homeostáze)

 

1.1.2. regulace psychických funkcí (autosugesce, autohypnoza, meditace, sámadhi, aj.)

 

1.1.3. autolevitace

 

1.2. nevědomé (spontánní) regulace procesů v lidském organismu

1.2.1. autolevitace

 

1.2.2. spontánní hoření těla

 

1.2.3. zviditelnění aury

 

2. DI člověk - člověk

2.1. telepatie

   

2.2. neverbální sugesce (heterosugesce)

   

2.3. neverbální hypnoza (heterohypnoza)

   

2.4. bioterapie (kontaktní, nekontaktní)

   

2.5. energetický myotransfer

   

2.6. heterolevitace

   

3. DI člověk - živočich

n    totožné jako 2. DI člověk - člověk

 

4. DI člověk - rostlina

4.1. Backsterův fenomén

   

4.2. aktivace a biostimulace (semen i rostlin)

   

5. DI člověk - neživá hmota

5.1. aktivace hmoty

   

5.2. telekinese

   

5.3. biolokace (bioindikace, radiestézie, proutkařství, telegnostická indikace, telestézie, apod.)

   

5.4. dermooptické vnímání

   

6. DI člověk - fyzikální prostředí

6.1. biolokace

   

6.2. dermooptické vnímání

   

6.3. patogenní vlivy prostředí (geopatogenní zóny)

   

6.4. aktuální telegnose  

   

7. DI člověk - informační pole

7.1. aktuální telegnose

   

7.2. prekognice

   

7.3. retrokognice

   

8. DI živočich - živočich

     

9. DI živočich - rostlina

     

10. DI rostlina - rostlina

     

11. DI v živé hmotě obecně

11.1. na buněčné úrovni

   

11.2. u níže organizované hmoty

 

   

Podle:

Válek, O.: Psychotronika, nová věda. 1. Vyd. Vl. vyd., Jesenice, 1992, /99/s. s. 20