Komplexní přehled psychotronických jevů podle přenosu (1) energie


1.1. ve vlastním organismu

1.1.1. v člověku

1.1.1.1. akupunktura

   

1.1.1.2. autolevitace

   

1.1.1.3. ovlivňování a regulace vnitřních fyziologických procesů (homeostáze)

   

 1.1.1.4. spontánní hoření osob

   

1.1.2. v jiném biologickém organismu

     

1.2. mezi biologickými organismy navzájem

1.2.1. z člověka na člověka

 1.2.1.1. bioterapie

1.2.1.1.1. energiatrie

 

1.2.1.1.2. energochirurgie

 

1.2.1.2. výron ektoplasmy

1.2.1.2.1. výron

 

1.2.1.2.1. ideoplastie

 
1.2.1.3. odčerpávání energie z člověka 1.2.1.3.1. woodoo  

 1.2.2. z člověka na jiný biologický organismus

1.2.2.1. bioterapie zvířat

   

1.2.2.2. působení na růst rostlin

   

1.2.3. z jiného biologického organismu na člověka

1.2.3.1. příjem energie ze zvířat

   

1.2.3.2. příjem energie z rostlin

   

1.3. mezi biologickými organismy a neživou hmotou

1.3.1. z člověka na neživou hmotu 1.3.1.1. bioaktivace    
1.3.1.2. materializace 1.3.1.2.1. dematerializace  
1.3.1.2.2. rematerializace  
1.3.1.3. teleportace    

1.3.1.4. telekinese

1.3.1.4.1. pyrokinetika

 

1.3.1.4.2. poltergeist

 

 1.3.2. z jiného biologického organismu na neživou hmotu

     

1.3.3. z neživé hmoty na člověka

1.3.3.1. některé druhy bioterapie (magnetoterapie)

   

 1.3.4. z neživé hmoty na jiný biologický organismus

1.3.4.1. odčerpání energie nad diskontinuitní zónou    
1.4. mezi prostředím a energoinformačním polem (EIP) 1.4.1. z člověka na EIP 1.4.1.1. čerpání energie z člověka do EIP    
1.4.2. z EIP na člověka      
1.4.3. z jiného biologického organismu na EIP      
1.4.4. z EIP na jiný biologický organismus      
1.4.5. z neživé hmoty na EIP 1.4.5.1. poltergeist    
1.4.6. z EIP na neživou hmotu