Komplexní přehled psychotronických jevů podle přenosu (2) informace


2.1. ve vlastním organismu

2.1.1. v člověku

2.1.1.1. autosugesce

   

2.1.1.2. autohypnóza

   

2.1.1.3. koncentrace

   

2.1.1.4. kontemplace

   

2.1.1.5. extatický trans

   

2.1.1.6. bioindikace vlastní osoby

2.1.1.6.1. biodiagnostika

 

2.1.2. v jiném biologickém organismu

     

 2.2. mezi biologickými organismy navzájem

2.2.1. z člověka na člověka

2.2.1.1. sugesce

   

2.2.1.2. hypnóza

   

2.2.1.3. telepatie

2.2.1.3.1. jednosměrná

 

2.2.1.3.2. obousměrná

 

2.2.1.3.3. spiritismus

 

2.2.1.4. bilokace  

2.2.1.4.1. astrální projekce

 

2.2.1.5. dermokognice

   

2.2.1.6. bioindikace

2.2.1.6.1. biodiagnostika  

2.2.2. z člověka na jiný biologický organismus

2.2.2.1. sugesce zvířat

   

2.2.2.2. hypnóza zvířat

   

2.2.1.3. telepatie zvířat

   

2.2.1.4. bilokace  

   

2.2.1.5. dermokognice

   

2.2.1.6. bioindikace

2.2.1.6.1. biodiagnostika zvířat

 
 

2.2.3. z jiného biologického organismu na člověka

     

2.3. mezi biologickými organismy a neživou hmotou

2.3.1. z člověka na neživou hmotu

2.3.1.1. mentální fotografie

   

2.3.1.2. bilokace

   

2.3.1.3. dermokognice

   

2.3.1.4. biolokace

2.3.1.4.1. psychoskopie

 

 2.3.2. z jiného biologického organismu na neživou hmotu

     

2.3.3. z neživé hmoty na člověka

     

2.3.4. z neživé hmoty na jiný biologický organismus

     

2.4. mezi prostředím a energoinformačním polem (EIP)

2.4.1. z člověka na EIP

2.4.1.1. přenos informace do EIP

2.4.1.1.1. úplný

 

2.4.1.1.2. neúplný

 

2.4.1.2. přenos biologického energoinformačního pole člověka do EIP

2.4.1.2.1. úplný

2.4.1.2.1.1. kontemplace

2.4.1.2.1.2. extatický trans

2.4.1.2.1.3. smrt

2.4.1.2.2. neúplný

2.4.1.2.2.1. přízrak

 2.4.2. z EIP na člověka

2.4.2.1. telegnose

2.4.2.1.1. retrokognice

 

2.4.2.1.2. aktuální telegnose

 

2.4.2.1.3. prekognice

 

2.4.2.2. spiritismus

   

2.4.2.3. deja-vu

   

2.4.2.4. metempsychóza

   

2.4.2.5. xenoglosie

   

 2.4.3. z jiného biologického organismu na EIP

     

2.4.4. z EIP na jiný biologický organismus

2.4.4.1. instinkt zvířat

   

2.4.5. z neživé hmoty na EIP

     

2.4.6. z EIP na neživou hmotu