Osobnosti v psychotronice (ČR)

PhDr. Zdeněk Rejdák, CSc. 

- (1934 - 2004)

Zdeněk Rejdák se narodil v r. 1934 v Josefově. V 16 letech se seznámil s Břetislavem Kafkou, což rozhodlo o jeho budoucím celoživotním zájmu, věnovat se výzkumu psychotroniky. 

Filozofickou fakultu ukončil v r. 1958. V roce 1967 z jeho iniciativy vznikla Koordinační skupina pro výzkum psychotroniky, v roce 1973 předsedal první mezinárodní konferenci o výzkumu psychotroniky, na které z rozhodnutí vědců z 25 zemí bylo ustanoveno Mezinárodní sdružení pro výzkum psychotroniky. Byl zvolen za předsedu tohoto sdružení. Spoluorganizoval 7 mezinárodních konferencí, které pomohly rozšířit koncepci psychotroniky v celém světě. 

V ČSSR byl vedoucím výzkumného pracoviště pro psychotroniku a juvenologii při VŠChT.

Osobně se zasloužil o rozvoj psychotroniky ve státech východní Evropy. Jmenovaní akademikem v roce 1989 Mezinárodní lékařskou akademií v Itálii bylo oceněním jeho dlouhodobé a neúnavné práce v oblasti psychotroniky.

Je autorem a spoluautorem více než 150 statí o psychotronice a několika knih, např. Telepatie a jasnovidnost, Průvodce po psychotronice, Perspektivy telepatie. (viz Literatura)