Osobnosti v psychotronice (ČR)

Ing. Věnceslav Patrovský, CSc.

- (1926 - 2000). V letech 1945 až 1949 vystudoval Vysokou školu chemicko-technologického inženýrství, na níž v roce 1962 získal titul kandidát věd. Jako chemik se věnoval hlavně vzácným a stopovým prvkům. Účastnil se zajišťování surovin pro výrobu germania a jako první u nás připravil kovové galium. Od studentských let se zabýval málo známými a neobvyklými jevy.

Velkým impulsem byl jeho zhruba roční emigrační pobyt v Kanadě po roce 1968, odkud si přivezl ohromné množství u nás do té doby nevídaného materiálu o UFO a parapsychologii. Výsledkem tohoto inspirativního pobytu v zahraničí byla kniha "Záhady létajících talířů" (Praha 1969).

Od konce května 1974 se soustavně zabýval paranormálními jevy. Aktivně se účastnil nejrůznějších seminářů, experimentů, publikoval v tisku. Zabýval se pokusy s ovlivněním rostlin a vody energetickými silami, tzv. bioenergií. Organizoval semináře i kursy proutkaření. Napsal přes 70 odborných publikací z oboru chemie, 30 publikací z oboru biofyziky a řadu článků v odborných i populárních časopisech. Je autorem Encyklopedie hraničních jevů, Od magie k biotronice, Biolokace, zóny a bioterapie, Bioterapie a magnetoterapie, aj. (viz. Literatura).