Osobnosti v psychotronice (ČR)

Ing. Oldřich Válek

(*1961)

V letech 1981-1986 vystudoval Vysokou vojenskou technickou školu v Liptovském Mikuláši v oboru automatizované systémy velení a radiolokace. Diplomovou práci zpracoval v oboru psychotroniky na téma „Psychotronika a vojenství“ se zaměřením na problematiku psychotroniky vědy a interdisciplinarity.

Ve vojenské praxi působil jako technik radiolokátoru dalekého dosahu, několikrát se účastnil navedení bojových stíhačů na tzv. UFO – neidentifikované létající objekty, které jsou u nás v pohotovostním systému protivzdušné obrany státu nazývány jako sporné cíle. V armádě prošel řadou funkcí a v roce 2004 odešel do zálohy s hodnosti podplukovník. Dále je zaměstnán jako občanský zaměstnanec ministerstva obrany ČR.

Po skončení studia na vysoké škole se nadále amatérsky zabývá psychotronikou a postupně zpracovává a vydává různé studie v oboru psychotroniky:

1) skripta Psychotronika, nová věda, Jirkov 1988

2) skripta Parapsychologie a nová teorie, Jirkov 1989

3) skripta Psychoenergetika a mentionová teorie, Jirkov 1990

4) brožura Psychotronika, nová věda, Jesenice u Rakovníka 1992, podle 1) vydáno pro veřejnost – studie o psychotronice, vědě a interdisciplinaritě

5) brožura Parapsychologie a nová teorie, Jesenice u Rakovníka 1993, podle 2) vydáno pro veřejnost – studie o Kafkově díle v experimentální psychologii a lidské psychice v chápání psychotroniky

6) skripta Širší pojetí lidské psychiky, Beroun 1997, studie o psychotronice a psychologii

7) skripta Prodromus scientia psychotronica (Předzvěst vědecké psychotroniky), Beroun 1998, studie o psychotronice a filosofii

8) skripta Psychoenergetika, Beroun 1999, studie o Kahudově psychoenergetice a o tzv. interakčně-plasmatické struktuře (nositeli informačních vlastností prostředí a informačního pole)

9) skripta Širší pojetí lidské psychiky a Prodromus scientia psychotronica, Beroun 1999, podle 6) a 7) vydány pro veřejnost

10) brožura Psychotronika – základní teoretická koncepce, Praha 2002, BEN – technická literatura

11) brožura Psychotronika 2 – nové teoretické přístupy, Praha 2007, BEN – technická literatura

12) kniha Za hranicemi fyziky a psychologie – úvod do humanistické psychotroniky, Bratislava 2011, CAD Press

V roce 1999 je spoluzakladatelem Jednoty českých a slovenských badatelů v psychotronice (JČSBP), která se postupně vyvíjí ve Sdružení badatelů v psychotronice (SBP) a stává se součástí Klubu psychotroniky a UFO Plzeň. Posláním Jednoty bylo, mimo jiné, vytvořit jednotící teorii psychotroniky, která by byla kolektivním dílem více badatelů, to se však nepodařilo. Založil a vydával časopis Cesty psychotroniky, ve kterém posupně publikuje vlastní jednotící teorii. V roce 2002 tuto teorii upravuje a vydává v díle Psychotronika – základní teoretická koncepce. Téhož roku předává časopis Cesty psychotroniky do správy Klubu psychotroniky a UFO.

V diplomové práci v roce 1986 definoval psychotroniku jako obor řešící vztah hmoty, energie, vědomí a distanční interakce, později pak jako obor řešící vztah hmoty, energie, vědomí a psychotronické interakce. Psychotronická interakce není ve vědě zavedena, definuje ji jako sdílení energie spojené s informačním obsahem vědomí, vědomí zobecňuje na informační proces tvořící v živé hmotě organizační faktor. Podle něj je v současné vědě nedoceněná úloha vědomí, věda připouští jeho roli v sociálním prostředí a ve vztahu k fyziologii a biologii, ale psychotronika přichází s požadavkem na zkoumání vztahu vědomí a fyzikální reality. Dále v diplomové práci vymezil místo psychotroniky ve vědě a zařadil ji mezi obory studujícími živou a neživou hmotu, jako vědu rozhraní, která tvoří spojovací článek dvou kvalitativně odlišných úrovní pohledu na náš svět. Vzhledem k mnoha různým názorům vymezuje později dva základní pohledy na psychotroniku - přírodovědný a duchovědný.

V roce 1988 vytvořil funkční model lidské psychiky, který umožňuje zařadit předmět psychotroniky do psychologie a vytváří předpoklady pro psychologický výzkum psychotronické problematiky. Na druhé straně vytvořil koncept informace jako fyzikální veličiny (reality) otvírající dveře výzkumu základního problému psychotroniky ve fyzikální rovině.

Oldřich Válek je amatérským badatelem v oboru psychotroniky, který svým způsobem navazuje na práce českých badatelů, jako např. byl Jan Kefer (*1906 - +1941 badatel v magii a hermetismu), Břetislav Kafka (*1891 - +1967, badatel v experimentální psychologii a hypnóze, metapsychologii), František Kahuda (*1911 - +1987, badatel v psychoenergetice) a Zdeněk Rejdák (*1934 -+2004, badatel v psychotronice).