Rejstřík pojmů 

Duše 

Zpět na rejstřík

- předpokládaný oživující princip hmoty, dosud neznámé podstaty. Dnes se nahrazuje pojmem vědomí (viz) a termín duše zůstává v oblasti poezie a prózy. Nicméně termín "duševní" je běžně používán jako činnost spojená s myšlením, emocemi, chováním apod.

- viz spiritualismus

- viz spiritismus

- viz duch