Rejstřík pojmů 

Spiritualismus 

Zpět na rejstřík

 - nelze zaměňovat se spiritismem (viz). 

Filozofický směr, ve kterém je bytí spirituální – duchovní povahy a může být vysvětlováno jen duchovními podstatami, silami, principy, atd. Duchovní je jediná substance, hmotné je odvozené, produkt či projev duchovního, případně jde jen pouhou představu, tj. existující jen v obsazích vědomí „duší“ (viz).

 Tento směr se nazývá též Nová myšlenka (New Thought).

 Mezi spiritualisty patřil v dějinách filozofie např. Berkeley, Leibnitz, v širším smyslu i Hegel, Fichte, Schopenhauer, aj.