Rejstřík pojmů 

Duch - průvodce

Zpět na rejstřík

- při spiritistických pokusech (viz spiritismus) s vyvoláváním „bytostí" z onoho světa se stává, že spojení není dosaženo přímo s nehmotnou bytostí, nýbrž s jakýmsi zprostředkovatelem mezi světem živých a odhmotněných, čili mrtvých. Zmíněný zprostředkovatel je něco jako mluvčí. Takto se projevující osoba může, ale nemusí, být přítomným známa. Svůj význam vysvětluje tím, že bez ducha-průvodce by vyvolávaní přicházeli neuspořádaně a vyřizovali by někdy až nepochopitelná poselství.

Není možné je přesněji popsat. Patří do oblasti spiritismu a mediumity, i když např. Allan Kadec (viz) se o nich v Knize o duchách nezmiňuje. Někteří duchové - průvodci nesou jméno skutečně žijící osoby, jiní nikoli.

- viz spiritualismus

- viz duch