Rejstřík pojmů 

Quia board

Zpět na rejstřík

 - nástroj spiritismu (viz). Planžeta, malý stolek se třemi nožkami, z nichž jednu tvoří tužka. Na planžetu citlivá osoba lehce přiloží prsty a ty začnou planžetou pohybovat a tužka napíše sdělení nebo kresbu, která podle spiritistů je vyvolána duchy (viz), podle biofyziků jde o reakci podvědomí a autosugesci (viz).