Rejstřík pojmů 

pendl

Zpět na rejstřík

 - také siderické kyvadlo. Kužel, kulička nebo zahrocený váleček na niti dlouhé 15 - 30 cm, jejíž horní konec se drží v pravé ruce mezi palcem a ukazovákem. Může být použito i prstenu, materiálem může být dřevo, umělá hmota, kov či sklo nebo keramika. Hmotnost má mít 10 - 30 g. Používá se jako indikátor biopole (viz), geologických anomálií, (viz geoanomální zóny, GPZ), skrytých kovů apod. V ruce citlivé osoby dělá kruhy nebo elipsy vpravo nebo vlevo. Jsou to tzv. ideomotorické pohyby (viz) řízené ovšem mozkem a závisejí silně na autosugesci (viz). Proto například pokusy s hledáním menších předmětů musí být prováděny tak, aby subjekt na ně neviděl, jde-li o magnet, musí být pendl z nemagnetického materiálu ap. 

Pendl je značně citlivý a proto venku je nutné jej použít za bezvětří a při velmi pomalé chůzi a vyloučit každou autosugesci. Pendl lze také ladit délkou nitě, případně hmotností, což si experimentátor musí sám vyzkoušet. Někteří praktici používají pendlu, do jehož vnitřku uloží typ hledaného materiálu např. kousek rudy, uhlí nebo použijí malou lahvičku s vodou.

- viz proutkaření, radiestézie