Rejstřík pojmů 

Biopole

Zpět na rejstřík

 - je akční energetické pole organismu, v němž se uplatní podvědomá nebo cílená bioenergie. Jde v podstatě o bioplasmu s větším dosahem. Biopole vůbec nenaznačuje, že by měly existovat nějaké biologické, živé částice, obdobné elektronům fotonům ap. Viz také aura.