Rejstřík pojmů 

geoanomální zóny (GAZ)

Zpět na rejstřík

- jsou podpovrchová pásma, kde se stýkají horniny odlišných fyzikálních vlastností - gravitačních, magnetických, elektrických aj. Patří sem i voda a vodní impregnace, nafta a podzemní dutiny, rudní žíly. Na styku těchto prostředí dochází podle fyzikálních zákonů k lomu nebo odrazu elektromagnetických a sonických vln a na tyto zóny reagují nejen proutkaři, ale i některé fyzikální přístroje. 

Geoanomální zóny s negativním vlivem na živé organismy se nazývají geopatogenní zóny (viz).

- viz proutkařství, bioindikace, biolokace