Rejstřík pojmů 

Mesmer, Franz A.

Zpět na rejstřík

 

- (1733 - 1815) vídeňský lékař, který převzal od astronoma Helia léčení magnety (viz - magnetoterapie), ale brzy zjistil, že stejný účinek mají i pouhé tahy rukou.

Jev označil za animální magnetismus, což se mylně překládá jako živočišný, správně však jako životní magnetismus (anima - duše, animal - živočich). Mesmer se znelíbil vídeňským lékařům a odstěhoval se do Paříže, kde slavil mezi hysterickými Pařížankami své největší úspěchy a kde také zbohatl. Později se znelíbil i zde a odešel do Německa, kde zemřel. 

Jeho praktiky jsou směsí sugesce (viz), energo-myotransferu (viz) a psychoterapie (viz).