Rejstřík pojmů 

halucinace

Zpět na rejstřík

- vnitřní, často chorobné představy a vidění, které se promítají jako skutečnost nebo jsou za ni považovány. Halucinace nastávají v nemocích, po požití větších dávek alkoholických nápojů nebo drog (viz). Vidí-li ovšem halucinaci více lidí, potom, pokud vyloučíme davovou sugesci, může jít o jev naindukovaný prostředím, okolnostmi, elektromagnetickým polem, holografií apod. Některé anomálie (viz) jako zjevování bílé paní (viz) apod., které zaznamenávají i zcela zdraví lidé, patří zřejmě do vyvolání informace, zakódované neznámým způsobem do určitého místa.