Rejstřík pojmů 

Bílá paní

Zpět na rejstřík

 - jedno z druhů zjevení (viz) Na mnoha hradech a zámcích a to i v cizině, zejména pak v Anglii se traduje, že se zde za určitých okolností zjevuje postava bíle oděné ženy, což často zvěstuje nepříjemnou událost, smrt významné osoby, přírodní katastrofu, válku apod. 

U nás se tato pověst podložená historickými indiciemi váže k zámku Rožmberku, Třeboni, Krumlově, aj. Bílá postava má být paní Perchta z Rožmberka, nešťastně provdaná za Jana z Lichtenštejna. Teprve po delší době se mohla odstěhovat k bratrovi na zámek Krumlov. Přežila svého bratra i své dvě děti a zemřela r. 1476. Je však pochována ve Vídni v lichtenštejnské hrobce. Za svého života pomáhala chudým. Dříve její zjevování bylo poměrně časté a bylo zaznamenáno více lidmi, např. večer, někdy v roce 1937, kdy se lidé vraceli z kina. I dnes se prý na zámku dějí divné věci - otevírají se okna a dveře, jsou slyšet divné zvuky, pes bez příčiny štěká nebo vyje ap. Viz: telekinese, poltergeist, strašidelné domy