Rejstřík pojmů 

Bioenergie 

Zpět na rejstřík

 - předpona bio je odvozena z řeckého bios – život, a vyskytuje se v mnoha složeninách, které mají nějakou souvislost s živou hmotu. Bioenergie obecně znamená energii produkovanou živým organismem, ať již jde o mechanickou svalovou energii, produkování tepla, ale i méně známé elektrické projevy, dálkové interakce (viz EMT a PEER efekt, psychokineze). Předpokládaná energie oživující neživou hmotu nebyla dosud prokázána a zatím všechny druhy bioenergie jsou fyzikální podstaty. Například elektrizace těla vzniká pocením, biochemickými reakcemi a na základě koncentračních článků.