Rejstřík pojmů 

Aura 

Zpět na rejstřík

 - viz bioplazma, biopole

Aurou se nazývá vyzařování živého těla, které můžeme přirovnat k záření. Termín pochází z latinského aura, což znamená vánek a v širším smyslu vyzařování. 

Aura se obvykle popisuje jako světelná záře obklopující tělo některých lidí. S au­rou se zobrazovali vysocí úředníci starověkého Egypta, stejně tak tomu bylo v Řecku a Římě. Podle aury si křesťanství vytvořilo aureolu neboli svatozář kolem hlavy svatých.

V současné parapsychologii (viz) zůstává problém aury nevyřešen. Nepodařilo se dosud uspokojivě zjistit, v čem tento jev spočívá.

Auru není možné vnímat normálním zrakem, jen za určitého psychického stavu, nebo ji mohou vnímat jasnovidci. (viz jasnovidnost)

Její barva se údajně mění podle pocitů jedince a jeho zdravotního stavu. Aura se mění v souvislosti se změnami psychického stavu nositele, ale závisí i na vnímajícím subjektu. Dospělo se až k úvaze, že osoba, vnímající tento úkaz, nevidí auru skutečnou, nýbrž pouze její obraz odpovídající tomu, co o pozorovaném jedinci ví, co pociťuje nebo co se o něm domnívá.

Pokusy vyfotografovat auru nejsou průkazné, domnělá aura byla pouze tepelný efekt, který lidské tělo vyzařuje zcela přirozeně.

Viz : Kirlijanova elektrografie